onsdag den 26. august 2009

EPN.dk læser tydeligvis Bloomberg - det skulle de tage at holde op med.

EPNs artikel Dr. Doom disciple har mistet formue er i indhold mere eller mindre en afskrift af dele af denne Bloomberg artikel. Hvis EPN vil betragtes som et seriøst medie vil dog være bedre hvis de læste Econblog Review. That's all....


tirsdag den 25. august 2009

Grøn transport på finansloven er en joke....

I dag har vi så fået regeringens bud på hvordan finansloven skal se ud for 2010. Finansloven er uden tvivl et særdeles vigtigt både politisk og økonomisk dokument. Det der foregår i dag er dog i store træk udelukkende en PR-øvelse. F.eks. er punkt 3 på regeringens liste over initiativer i 2010 investeringer i grøn transport på 2,775 mia. kr. Man skal dog ikke kigge særligt langt ned i tallene for at se at der godt nok er transport investeringer, men ingen grønne transport investeringer. Herunder ses listen over investeringer i transport.

Den eneste der med bare lidt god ret kan kaldes grøn transport må da vidst være CO2-reduktionstiltag ifb. med anlæggelse af motorvej. Personligt finder jeg nu også det noget formålsløst.

Hvis målet er at gøre noget ved globalopvarmning skal man arbejde for et skifte væk fra benzindrevne biler. Små ændringer i vores transportmønstre som forslået her er helt og aldeles formålsløse. Hvis man virkeligt mener at man vil investere i grøn transport skulle man sætte penge af til udvikling af batteriteknologi, så vi faktisk kan skabe et reelt alternativ til den benzindrevne bil.søndag den 9. august 2009

Er George W. Bush den dummeste amerikanske præsident nogensinde?

Svaret må være ja!


"the President of the United States had brought up Gog and Magog in a conversation with Jacques Chirac. The discussion was about current events in the Middle East. After having explained that he saw Gog and Magog at work, George W. Bush added that the Biblical prophecies were coming to pass.... This conversation, which also included the Axis of Evil, took place at the beginning of 2003, a few weeks before the American intervention in Iraq. George W. Bush was then trying once again to convince Jacques Chirac to follow him in his Operation Just Cause".... "the authors of the Book of Ezekiel added a vision according to which a great world army will form, and that this coalition of peoples will bring a final battle upon Israel.... his great coalition will be brought together by a certain Gog, perhaps supported by Magog"

torsdag den 23. juli 2009

The Born Identity

Jeg er en stor fan er The Daily Show med Jon Stewart. Dette er fra gårsdagens afsnit og er et glimrende eksempel på hvordan TDS formår at banke den åbenlyse sandhed ind i folks hoveder, samtidigt med at det er underholdende.

onsdag den 22. juli 2009

Uffe Ellemann making sense....

Uffe Ellemann-Jensen rammer som sædvanligt sømmet lige midt på hovedet....

Det siger noget om den stadigt mere historieløse tilgang til EU, som præger danske medier, at Berlingske Tidende... kun nævner valget sådan lidt en passant inde i bladet. Avisens forside og hovedhistorie (under ”Indland”…) handler om det nye danske parlamentsmedlem Messerschmidt... Men Messerschmidt og hans nye legekammerater i det sammensurium af nationalister, ”skeptikere” og islamofober, som er rendt sammen i gruppen EFD, får ingen indflydelse på europæisk politik – overhovedet. Så lad os give den flok, hvad de fortjener – glemsel.


lørdag den 11. juli 2009

Heritage vs. Radio Mundial

Niels Westys indlæg om Honduras på Punditokraterne læner sig op af mine egen tanker, uden jeg dog på nogen måde har studeret emnet særligt tæt. Hovedpointen er at det er et mess.

Det virker dog noget paradoksalt at kritisere Modkraft for at bruge Radio Mundial som kilde når han selv bruger Heritage Foundation. Ingen af organisationer er at betragte som troværdige, og de må betragtes som propagandamaskiner for deres respektive politiske organisationer.

fredag den 10. juli 2009

Ikke bevist at bankpakkerne virker!

Børsen konkluderer i dag på baggrund af interviews med Steen Bocian fra Danske Bank og Jes Asmussen fra Handelsbanken at "Hjælpepakkerne til de trængte danske banker virker." (link)

Konklusionen kommer på baggrund af Nationalbankens kvartalsvise udlånsundersøgelse, som viser at bankernes kreditpolitik ikke er blevet strammet lige så meget i 2. kvartal som i de to foregående. Se grafen til venstre, som stammer fra ovennævnte udgivelse. Et negativt tal indikerer en stramning af kreditpolitikken.

Så langt så godt. Det er selvfølgeligt korrekt at bankerne siger at de ikke har strammet kreditpolitikken specielt meget yderligere, men betyder det noget når der har været gevaldige stramninger de to foregående kvartaler? Og hvordan relaterer det sig til bankpakkerne?

Det er vel ikke overraskende, bankpakker eller ej, at der sker en vis udfladning efter meget kraftige fald tidligere kvartaler. Det samme ser vi jo på en lang række økonomiske indikatorer. Og i forlængelse af det er bankpakkerne så det eneste der har influeret kreditpolitikken i forhold til seneste kvartal. Svaret må være nej. Børsen og bankøkonomernes konklusioner må derfor tages med et stort gran salt!

torsdag den 9. juli 2009

Revolution i Iran fortsætter

Revolutionen i Iran fortsætter og igen i dag er der demonstrationer, hvilket fører til kampe mellem demonstranter og myndighederne.

De danske medier har dog ikke opdaget det! Det næves pt. ikke med så meget som et ord på nogen af 5 store aviser eller DR og TV2s websites.

For updates se:
Igen er det divese blogs man skal gå til for at få et uptodate billede.

Journalister på festivaler?

Hvorfor er der så mange journalister på diverse festivaler?
  1. Fordi der er en masse interessante/vigtige historier?
  2. Fordi det er der de enkelte journalister har det sjovest?
Jeg hælder mest til 2!

tirsdag den 9. juni 2009

Vækst i biltrafik falende

Målet med denne blog er hovedsageligt at fokusere på udviklingen i Danmark og resten af verden ved at analysere forskelligt datamateriale. Derudover vil jeg også kommentere på politik og diverse andre emner der interesserer mig.

Men nu til arbejdet med data….

Som de fleste nok ved oplevede vi sidste år en voldsom stigning i prisen på olie og dermed også prisen på benzin. Siden er prisen faldet en del tilbage, men prisen på en liter benzin ligger stadigt omkring 10 kr.

Normalt vil man formode at en højere pris på benzin vil påvirke antallet af kørte kilometer. Hvis man kigger på vejdirektoratets biltrafikindex er der tilsyneladende ingen effekt af de højere priser på biltrafikken. Lidt afhængig af måneden ligger trafikken enten lidt over eller lidt under den tilsvarende måned året før. På trods af at vi har oplevet rekordhøje oliepriser og endda samtidigt befinder os i den måske værste økonomiske krise siden den store depression har der altså ikke været nogen synlig effekt på biltrafikken.

Og dog... Hvis vi i stedet ser på om væksten i biltrafikken har ændret sig ser billedet lidt anderledes. Vi bruger her samme metode som Calculatedrisk bruger her. Dvs. at vi kigger på et 12 måneders glidende gennemsnit for at fjerne sæsonudsving, også ser på hvor stor vækst der har været i det tal på et år. Det viser sig så her at vi oplevede en forholdsvis kraftig vækst i biltrafikken i løbet af 2007, men i 2008 blev væksten løbende mindre for at faktisk gå i minus i starten af 2009. Om man kan tolke det lille hop op i marts som et af de meget omtalte green shoots må tiden vise.

søndag den 7. juni 2009

Den næste EU-kommissionsformand bliver ikke dansk

Den seneste tid er der flere gange i medierne poppet mystiske historier op om at først Poul Nyrup Rasmussen og nu også Mariann Fischer Boel er muligheder som næste formand for EU-kommissionen.

Dan Jørgensen og Charlotte Antonsen burde vide bedre. Det bliver ikke en dansker der får posten; vi har netop fået topposten i NATO og samme land vil aldrig have begge poster på samme tid.