torsdag den 23. juli 2009

The Born Identity

Jeg er en stor fan er The Daily Show med Jon Stewart. Dette er fra gårsdagens afsnit og er et glimrende eksempel på hvordan TDS formår at banke den åbenlyse sandhed ind i folks hoveder, samtidigt med at det er underholdende.

onsdag den 22. juli 2009

Uffe Ellemann making sense....

Uffe Ellemann-Jensen rammer som sædvanligt sømmet lige midt på hovedet....

Det siger noget om den stadigt mere historieløse tilgang til EU, som præger danske medier, at Berlingske Tidende... kun nævner valget sådan lidt en passant inde i bladet. Avisens forside og hovedhistorie (under ”Indland”…) handler om det nye danske parlamentsmedlem Messerschmidt... Men Messerschmidt og hans nye legekammerater i det sammensurium af nationalister, ”skeptikere” og islamofober, som er rendt sammen i gruppen EFD, får ingen indflydelse på europæisk politik – overhovedet. Så lad os give den flok, hvad de fortjener – glemsel.


lørdag den 11. juli 2009

Heritage vs. Radio Mundial

Niels Westys indlæg om Honduras på Punditokraterne læner sig op af mine egen tanker, uden jeg dog på nogen måde har studeret emnet særligt tæt. Hovedpointen er at det er et mess.

Det virker dog noget paradoksalt at kritisere Modkraft for at bruge Radio Mundial som kilde når han selv bruger Heritage Foundation. Ingen af organisationer er at betragte som troværdige, og de må betragtes som propagandamaskiner for deres respektive politiske organisationer.

fredag den 10. juli 2009

Ikke bevist at bankpakkerne virker!

Børsen konkluderer i dag på baggrund af interviews med Steen Bocian fra Danske Bank og Jes Asmussen fra Handelsbanken at "Hjælpepakkerne til de trængte danske banker virker." (link)

Konklusionen kommer på baggrund af Nationalbankens kvartalsvise udlånsundersøgelse, som viser at bankernes kreditpolitik ikke er blevet strammet lige så meget i 2. kvartal som i de to foregående. Se grafen til venstre, som stammer fra ovennævnte udgivelse. Et negativt tal indikerer en stramning af kreditpolitikken.

Så langt så godt. Det er selvfølgeligt korrekt at bankerne siger at de ikke har strammet kreditpolitikken specielt meget yderligere, men betyder det noget når der har været gevaldige stramninger de to foregående kvartaler? Og hvordan relaterer det sig til bankpakkerne?

Det er vel ikke overraskende, bankpakker eller ej, at der sker en vis udfladning efter meget kraftige fald tidligere kvartaler. Det samme ser vi jo på en lang række økonomiske indikatorer. Og i forlængelse af det er bankpakkerne så det eneste der har influeret kreditpolitikken i forhold til seneste kvartal. Svaret må være nej. Børsen og bankøkonomernes konklusioner må derfor tages med et stort gran salt!

torsdag den 9. juli 2009

Revolution i Iran fortsætter

Revolutionen i Iran fortsætter og igen i dag er der demonstrationer, hvilket fører til kampe mellem demonstranter og myndighederne.

De danske medier har dog ikke opdaget det! Det næves pt. ikke med så meget som et ord på nogen af 5 store aviser eller DR og TV2s websites.

For updates se:
Igen er det divese blogs man skal gå til for at få et uptodate billede.

Journalister på festivaler?

Hvorfor er der så mange journalister på diverse festivaler?
  1. Fordi der er en masse interessante/vigtige historier?
  2. Fordi det er der de enkelte journalister har det sjovest?
Jeg hælder mest til 2!