fredag den 10. juli 2009

Ikke bevist at bankpakkerne virker!

Børsen konkluderer i dag på baggrund af interviews med Steen Bocian fra Danske Bank og Jes Asmussen fra Handelsbanken at "Hjælpepakkerne til de trængte danske banker virker." (link)

Konklusionen kommer på baggrund af Nationalbankens kvartalsvise udlånsundersøgelse, som viser at bankernes kreditpolitik ikke er blevet strammet lige så meget i 2. kvartal som i de to foregående. Se grafen til venstre, som stammer fra ovennævnte udgivelse. Et negativt tal indikerer en stramning af kreditpolitikken.

Så langt så godt. Det er selvfølgeligt korrekt at bankerne siger at de ikke har strammet kreditpolitikken specielt meget yderligere, men betyder det noget når der har været gevaldige stramninger de to foregående kvartaler? Og hvordan relaterer det sig til bankpakkerne?

Det er vel ikke overraskende, bankpakker eller ej, at der sker en vis udfladning efter meget kraftige fald tidligere kvartaler. Det samme ser vi jo på en lang række økonomiske indikatorer. Og i forlængelse af det er bankpakkerne så det eneste der har influeret kreditpolitikken i forhold til seneste kvartal. Svaret må være nej. Børsen og bankøkonomernes konklusioner må derfor tages med et stort gran salt!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar