tirsdag den 9. juni 2009

Vækst i biltrafik falende

Målet med denne blog er hovedsageligt at fokusere på udviklingen i Danmark og resten af verden ved at analysere forskelligt datamateriale. Derudover vil jeg også kommentere på politik og diverse andre emner der interesserer mig.

Men nu til arbejdet med data….

Som de fleste nok ved oplevede vi sidste år en voldsom stigning i prisen på olie og dermed også prisen på benzin. Siden er prisen faldet en del tilbage, men prisen på en liter benzin ligger stadigt omkring 10 kr.

Normalt vil man formode at en højere pris på benzin vil påvirke antallet af kørte kilometer. Hvis man kigger på vejdirektoratets biltrafikindex er der tilsyneladende ingen effekt af de højere priser på biltrafikken. Lidt afhængig af måneden ligger trafikken enten lidt over eller lidt under den tilsvarende måned året før. På trods af at vi har oplevet rekordhøje oliepriser og endda samtidigt befinder os i den måske værste økonomiske krise siden den store depression har der altså ikke været nogen synlig effekt på biltrafikken.

Og dog... Hvis vi i stedet ser på om væksten i biltrafikken har ændret sig ser billedet lidt anderledes. Vi bruger her samme metode som Calculatedrisk bruger her. Dvs. at vi kigger på et 12 måneders glidende gennemsnit for at fjerne sæsonudsving, også ser på hvor stor vækst der har været i det tal på et år. Det viser sig så her at vi oplevede en forholdsvis kraftig vækst i biltrafikken i løbet af 2007, men i 2008 blev væksten løbende mindre for at faktisk gå i minus i starten af 2009. Om man kan tolke det lille hop op i marts som et af de meget omtalte green shoots må tiden vise.

søndag den 7. juni 2009

Den næste EU-kommissionsformand bliver ikke dansk

Den seneste tid er der flere gange i medierne poppet mystiske historier op om at først Poul Nyrup Rasmussen og nu også Mariann Fischer Boel er muligheder som næste formand for EU-kommissionen.

Dan Jørgensen og Charlotte Antonsen burde vide bedre. Det bliver ikke en dansker der får posten; vi har netop fået topposten i NATO og samme land vil aldrig have begge poster på samme tid.