torsdag den 17. februar 2011

Revolutioner kan udløse færre indvandrere fra Nordafrika

Berlingske har i dag en artikel i avisen, der fortæller os at Europa vil se stigende flygtningestrømme fra Nordafrika på grund af revolutionerne i Nordafrika.
"Europa risikerer at stå over for massive menneskestrømme fra Nordafrika med kurs mod Italien og Spanien, hvis de totalitære regimer på den anden side af Middelhavet bryder sammen"
Jeg kan ikke afvise, at der i en periode vil komme flere flygtninge fra Nordafrika, men en af pointerne med revolutionerne er jo netop at skabe et økonomiske system, der gør det muligt skabe en tilværelse i f.eks. Ægypten, som er på niveau med en tilværelse i Europa.
A 35-year-old urban Egyptian man with a high school education who moves to the United States can expect an incredible eightfold increase in living standards, the researchers found. Immigrants from only two countries, Yemen and Nigeria, receive a larger boost. In effect, these are the countries with the biggest gap between what their workers can produce in a different environment and what they are actually producing at home.

David Leonhardt (via: Marginal Revolution)

Mon ikke det vil mindske indvandringen til Europa, hvis det indkomstforskellen mellem Ægypten og den vestlige verden bliver minimeret.